மண்ணின் மகள்

பச்சரிசி பல்லழகி
என்றாய் தஞ்சைத்தரணி ஆண்ட சோழனா நீ?

வீரமாய் நான் தழுவும் புருவ வில்லழகி என்றாய்
மலைநாட்டரசன் சேரனா நீ ?

முத்துசிப்பி கவிழ்த்து வைத்த கண்ணழகி என்றாய் மதுரையாண்ட பாண்டியனா நீ?

தேனூறும் கொவ்வைச் செவ்வாயழகி என்றாய் கொங்கு வேந்தனா நீ ?

தங்கச்சிலையே என் மதி மயங்குதடி சிற்பமே என்கிறாய்
பல்லவனா நீ

கவிதை சொல்லி காதல் கதைகள் பேசும்கவிஞனா ?
யாரடா நீ ?

உனக்காகவே கைகளில்
பைந்தமிழ் மாலையுடன் காத்திருக்கிறேன்
மண்ணின் மகள் …..

கோமகள் குமுதா

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: