பனைமரமே🌴🌴🌴🌴 பனைமரமே🌴🌴🌴🌴

பனைமரமே🌴 பனைமரமே🌴
பல்லாண்டு வாழும் என் பனையே
பாரினில் நெடுங்காலம் நீ வாழ பாசமுள்ள என் சகோதரன் சட்டம்
போட்டு உனைக் காத்தனே.
பார் போற்றும் என் தலைமகனை
பாடி நானும் வாழ்த்துகிறேன்
பல்லாண்டு பல்லாண்டு வாழ்க நீ🙏 பழந்தமிழையும் தமிழரையும் பண்புடனே ஆளும் எம்பெருமானே
பார் போற்ற நீவீர் வாழிய வாழியவே🙏

கோமகள் குமுதா

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: