வாராவாரம் ஆரவாரம்..

வாராவாரம் ஒவ்வொரு வெள்ளிக் கிழமை மாலையிலும் என்னுடைய புதிய தொடர்கதை ஆரம்பம். கதையின் பெயர் என்னவாக இருக்கும். படத்தைப் பார்த்து சொல்லுங்க நட்பூக்களே.😊 நாளை மாலை முதல் அத்தியாயம் ….. படித்து உங்கள் மேலான கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள் நட்பூக்களே.🙏🙏🙏

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: