காதல் கொண்டேன் ♥️ காதல் கொண்டேன் ♥️ ஒலித் தொடர்– அத்தியாயம்–2

அத்தியாயம்–2
Advertisement

2 thoughts on “காதல் கொண்டேன் ♥️ காதல் கொண்டேன் ♥️ ஒலித் தொடர்– அத்தியாயம்–2

 1. ஆகா..
  சிறப்பான கதை நகர்தலுங்க சகோ..
  நேயர் எதிர்ப்பார்ப்பது போல இனி இளம் சோடியின் காதல் அரும்பி, மொட்டாய் வெடித்து பூவாய் மலரப் போகிறது.
  சேகருக்கு ஏற்ற வாழ்க்கைத் துணைவியை கண்டு கொண்டான் போலும்.
  காத்திருக்கிறேன்….☺

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: