காதல் கொண்டேன் ♥️ காதல் கொண்டேன் ♥️ ஒலித் தொடர் அத்தியாயம் — 5

அத்தி –5
Advertisement

2 thoughts on “காதல் கொண்டேன் ♥️ காதல் கொண்டேன் ♥️ ஒலித் தொடர் அத்தியாயம் — 5

  1. சிறப்புங்க சகோ.
    தனம்மாவுக்கு வீட்டோடடு மாப்பிள்ளை கெடச்ச மாதிரி ஆச்சு போலங்க.
    இப்படி அருமையான மாப்பிள்ளை கிடைக்க கொடுத்து தானே வைத்திருக்னும்ங்க.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: