கோமகள் குமுதா வின் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்.

எல்லோரும் இன்பமாக மகிழ்ச்சியாக வாழ என் மகிழ்வான வாழ்த்துகள். இந்த ஆண்டு நான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதுடன் மற்றவர்களையும் மகிழ்விக்க முடிவு செய்திருக்கிறேன். சிரித்து வாழ வேண்டும். பிறரை சிரிக்க வைத்தும் வாழவேண்டும். 😊

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: