அழகான App களின் பயன்பாடு

தக்குளியூன்டு பிங் கலர் base ரெண்டு சலக்கா போட்டு நெரவி, ரோஸ் க்ரீம் கொஞ்சமா கால் டப்பி மேலே தடவி, அரையே அரைக்கை குட்டிக்குரா பவுடர் பூசி, ரவூண்டு லிப்சிடிக் தடவி , ஸ்ரீதேவி கணக்கா இருக்கிற கண்ணழகை மறைச்சு கருப்புக் கண்ணாடி போட்டு ஒரு ஆசைக்கு புரோஃபைல் போட்டோ போட்டா அடுத்த நிமிட் என்ன போட்டோ ஆப்பு அக்கா என்று கேட்டு என் ஆசைக்கு ஆப்படித்த அன்புத் தம்பி Dhasaradanan நீ நூறாண்டு வாழ்க. ஏப்பு தானுங்க அப்பு ஏப்பு தான். சந்தோஷமா இருங்க.😏😏😏🙄🙄🙄🙄
பதிவரின் பரிதாபங்கள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: