ஏஞ்சலினா vs சரோஜாதேவி

பதிவர் என்ன தான் ஏஞ்சலினா ஜோலி யாக தன்னை எண்ணிக் கொண்டாலும் பரம்பரையாக தான் சரோஜா தேவி குடும்பத்தை சார்ந்தவர் தான் என்று புரிந்து கொண்ட தருணத்தில்……..😒😒😒

பதிவரின் பரிதாபங்கள்.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: