பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துகள்

அன்பு, மகிழ்ச்சி, சகோதரத்துவம், செல்வம், நலம் அனைத்தும் எல்லோர் இல்லங்களிலும் பொங்கிப் பெருகட்டும். அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துகள்.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: