காதல் முட்க்கள்

நீ கொடுத்த ஒற்றை ரோஜா என் இதயத்தில் எப்பொழுதும் மணக்கிறது.நீ இல்லாத இந்தக் காலங்களில் கற்றை ரோஜாக்களை கண்டாலும் என் இதயத்தில் முப்பொழுதும் முள்ளாக குத்துகிறது.

காலங்களை வென்ற காவிய நாயகனே வாழிய வாழியவே

அருமொழி அன்பின் திருவுருவேதிருமகள் போலப் பெருநிலம் செல்வியும் என்று கல்வெட்டில் துவக்கி வைத்த ராஜகேசரி இராஜராஜா காந்தளூர்ச் சாலை கலமறுத்தருளிய கந்தர்வனே குஞ்சரமல்லி கொண்டாடிய கோமகனேபஞ்சவன் மாதேவியின்பாகம் பிரியோனே திருமுறைகளை காத்ததிருமுறைச் சோழா சிங்கநிகர் ராஜேந்திரனை மகவாய் பெற்ற பராந்தகன் மைந்தா பார்போற்றும் பெரிய கோவிலை தமிழர்களின் சிறப்பாய் தந்த பொன்னியின் செல்வனே ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகள் ஓடியும் நிலைத்த புகழோடு நிற்கும் சிவபாதசேகரா சைவத்தைப் போற்றி ஈசனோடு இரண்டர கலந்து தான் நீ மறைந்தனையோ மன்னவர்க்கு மன்னனேமாசில்லாதContinue reading “காலங்களை வென்ற காவிய நாயகனே வாழிய வாழியவே”

அருண்மொழி சந்திரமல்லி வாசித்த பின் சகோதரர் கோடி சேரப்பிள்ளையின் விமர்சனம்.

சகோதரர் கோடி சேர பிள்ளை என் நாவல்கள் அனைத்தையும் வாசித்து அழகான நடையில் நல்ல உவமான உவமேயங்களோடு விமர்சனம் செய்திருப்பது என் படைப்புகளுக்கு கிடைத்த பெரிய சன்மானம். கதைகளை படித்து அதன் கருத்தை அழகாக தான் ரசித்த விதத்தை தன் பாணியில் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவது என் போன்ற வளரும் எழுத்தாளர்களுக்கு பெரும் பேறு. தம்பி உங்கள் பேரன்பிற்க்கும் பேரழகான இந்த விமர்சனங்களுக்கும் நன்றி என்ற மூன்றெழுத்தை கூறுவதை விட என்னால் என்ன கைமாறு செய்துவிட இயலும். என்Continue reading “அருண்மொழி சந்திரமல்லி வாசித்த பின் சகோதரர் கோடி சேரப்பிள்ளையின் விமர்சனம்.”

அருண்மொழி சந்திரமல்லி விமர்சனம்

சிறு வயதிலிருந்தே சில சில சரித்திர புதினங்களை படித்திருக்கிறேன். பெரும்பாலும் மன்னர்களின் ஆளுமை, வெற்றிகள், போர்தந்திரங்கள் குறித்தே அமையப் பெற்றிருக்கும். சில கதைகளில் மட்டுமே மாற்றங்கள் இருக்கும். அந்த வகையில் மாமன்னர் இராஜராஜரின் வாழ்க்கையில் நடந்த பல்வேறுபட்ட அனுபவங்களோடு… குஞ்சரமல்லியோடு ஏற்பட்டதாக புனையப்பட்ட காதல் கதை மிகவும் சுவையான பகுதி, அதில் ஏற்படும் பிரிவும். சந்தனமல்லியின் வாழ்வில் ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சியும், சோகமும் அழகாக புனையப்பட்டுள்ளது. மக்கள் நலனிலும், குடும்பத்தாரோடு உள்ள பாசப் பிணைப்பிலும் பேரரசரின் மனப்பாங்கை எடுத்தியம்பியContinue reading “அருண்மொழி சந்திரமல்லி விமர்சனம்”