சாலச்சிறந்த பொய்

உன்னை மட்டும் தான் பிடிக்கும் என்று கண்ணைச் சிமிட்டி சொல்லும் அந்தப் பொய் மட்டுமே நீ சொல்லும் பொய்களில் எனக்கு பிடித்த சாலச்சிறந்த பொய். என்பதை நீ அறிவாயா என் அன்பே♥️♥️

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: